Noviomagum

Zoals je weet, draait een sportvereniging op zijn vrijwilligers, zo ook wij. Al onze spelende leden ouder dan 18 jaar dienen per seizoen (aug – juni) minimaal 7 vrijwilligerspunten te behalen. Midweek-leden en A-leden dienen per seizoen 3 vrijwilligerspunten te halen. Hiervoor kun je jezelf inschrijven via de KNKV wedstrijdzaken app (zie media). Je kunt je in de app via vrijwilligerstaken inschrijven op verschillende vrijwilligerstaken. Als je er niet uitkomt met de app, of andere vragen hebt over je vrijwilligerstaken, geef het dan a.u.b. bij ons aan via: e-mailadres volgt

Als je jezelf niet inschrijft word je door de coördinator vrijwilligerswerk ingedeeld op de een aantal onderdelen. Als je bent ingedeeld en je komt niet opdagen of je hebt geen vervanging geregeld, wordt er 1 punt in mindering gebracht.

Trainers/coaches  van teams zijn vrijgesteld van vrijwilligerstaken.

Wil je graag een team trainen of coachen? Of wil je graag in een commissie? Of eenmalig een toernooi of activiteit organiseren? Geef dit dan bij ons aan.

De volgende vrijwilligerstaken zijn er en ze leveren 1 punt per keer op:

 

1. Zaaldienst (in de sporthal tijdens het zaalseizoen)

2. Juryvoorzitter zaalwedstrijden Novio 1 (na volgen opleiding)

3. Schotklok / tijd bedienen zaalwedstrijden Novio 1 (na uitleg en oefenen)

4. (jeugd)Wedstrijd fluiten

5. Oud papier ophalen (2 punten & eerst een e-learning module doorlopen)

6. Kantinedienst op wedstrijddagen (tijdens het veldseizoen)

7. Kantinedienst na de training (tijdens het veldseizoen)

8. Schoonmaken clubhuis (1x per maand)

Je kunt jezelf tijdig inschrijven op een taak via de KNKV app op een tijdstip dat het jou uitkomt. Dit is natuurlijk voor iedereen het fijnst! Anders zul je aan de hand van je voorkeuren in de KNKV app door ons ingedeeld worden.

Korte omschrijving van de taken

 

Zaaldienst: voor de wedstrijd zet je de palen neer, hang je het spandoek op en achteraf ruim je het materiaal weer op. Tijdens de wedstrijd houd je de tijd en de score bij en ben je het eerste aanspreekpunt voor de scheidsrechter wat betreft materiaal. Je zorgt dat de geplande wedstrijden op tijd starten en eindigen.

(jeugd)Wedstrijd fluiten: het fluiten van een jeugdwedstrijd op de zaterdag (E, D, C, B of A). Als je seniorenwedstrijden kunt fluiten of je dit wil leren, geef dit dan a.u.b. aan! Hier hebben we dringend behoefte aan.

Oud papier ophalen (OPO): twee keer in de maand op de donderdagavond halen we oud papier op in de wijken Rode Kruis buurt en in de Landbouwbuurt/ Kolping. Het oud papier lopen start exact om 18 u en neemt ongeveer 2 uur in beslag. Je doorloopt voor aanvang eenmalig een korte e-Learning module i.v.m. de veiligheid.

Omdat het ophalen van oud papier de club veel geld oplevert en we hierdoor de contributie lager kunnen houden, krijg je hiervoor per keer 2 vrijwilligerspunten toegekend. Vragen? Coördinator OPO: Rean van de Groenendaal (rean@rean.nl)

Kantinedienst wedstrijddagen: dit houdt in dat je het clubhuis opent op een wedstrijddag, zorgt voor thee/limonade in de rust en je bezet de bar. De tijden worden aangegeven in de KNKV app. Als je tot het einde van de wedstrijddag dienst hebt, hoort het afsluiten en netjes achterlaten van het clubhuis en de kleedkamers erbij.

Kantinedienst na de training: als je kantinedienst draait na de training, bezet je de bar zodra je gedoucht bent (of niet). Achteraf tel je het geld en laat je het clubhuis en de kleedkamers schoon achter.

Schoonmaak clubhuis: dit gebeurt meestal maandelijks tijdens het veldseizoen. Tijdens de zaalperiode gebeurt het wat minder frequent. Het clubhuis wordt dan helemaal onder handen genomen. Dit gebeurt op een donderdagavond vanaf 19.30 tot ongeveer 22 uur.

Als je nog vragen hebt horen wij het natuurlijk graag!

Internationale wedstrijden