Noviomagazine

Elke maand publiceren wij een nieuwsbrief, in deze nieuwsbrief vind je een terugkoppeling van het bestuur en een hoop andere belangrijke zaken! De nieuwsbrieven worden niet op de site gepubliceerd, maar worden rondgestuurd via de mail. Ontvang je de nieuwsbrief niet en wil je deze wel graag ontvangen? Stuur dan een e-mail naar noviomagazine@gmail.com