Corona update Noviomagum

Corona update Noviomagum

Beste leden en ouders,

Doordat het coronavirus zich te snel verspreidt, zijn er door de overheid maatregelen getroffen die veel invloed hebben op de korfbalsport. Graag willen we jullie een update geven over de gevolgen van de nieuwe corona-maatregelen voor korfballen bij Noviomagum.
De KNKV heeft op basis van het protocol van het NOC*NSF en het RIVM een eigen protocol opgesteld. De geactualiseerde KNKV-lijst met veel gestelde vragen en antwoorden kunt u hier vinden: https://www.knkv.nl/faqcorona. Belangrijk om te noemen is dat we voor onze club specifieke beslissingen hebben genomen, die betrekking hebben op alle spelers. 

Algemeen

  • Zowel het clubhuis als de kleedkamers blijven gesloten.
  • Voor alle korfballers is de competitie stilgelegd, met als doel de reisbewegingen door het land te verminderen. 
  • Voor wat betreft trainingen wordt er onderscheid gemaakt tussen jeugd en senioren. Dit lichten we hieronder verder toe.

Jeugdkorfballers (Kangoeroes t/m A)

  • Competitie is stilgelegd tot nader bericht.
  • Kinderen mogen komen trainen op voorwaarde dat ze géén klachten hebben (verkoudheidsklachten, hoesten, benauwdheid, koorts).
  • Kinderen hoeven geen 1.5m afstand te houden. Onderling partij spelen mag. 
  • Ouders mogen niet op de accommodatie komen.

Veldtrainingen zullen tot en met vrijdag 23 oktober door gaan. Mits de corona-maatregelen niet verder aangescherpt worden, zullen de zaaltrainingen beginnen op maandag 9 november. 
Senioren korfballers (Senioren 1-4, Dames 1, Midweek 1 en 2) 

  • Het veldseizoen sluiten we per direct af. Naast het feit dat de competitie is stilgelegd, zullen de trainingen ook niet doorgaan.  
  • Op basis van de volgende persconferentie (dinsdag 27-10)  zullen we opnieuw kijken wat of het haalbaar is om in de zaal trainingen op te starten. Hier kunnen we nu nog geen uitspraken over doen. 

Zoals jullie misschien opvalt, noemt de KNKV op hun FAQ Corona voor senioren de mogelijkheid om wel in kleine groepjes te trainen op 1.5m afstand. Als bestuur hebben we besloten dat we dit niet verantwoord vinden en we zullen hier geen mogelijkheid voor bieden. We vinden het onze verantwoordelijkheid om niet de uiterste grenzen op te zoeken van regels, die juist opgesteld zijn om ieders gezondheid te beschermen en de verspreiding van het virus te verminderen. 


Als we ons nu goed aan de regels houden, kunnen we daarmee hopelijk gezond en fris het zaalseizoen starten half november!We hopen op jullie begrip. 
Voor vragen kunnen jullie altijd contact opnemen met ons via bestuur@kvnoviomagum.nlAls we nieuwe informatie hebben of de adviezen worden aangepast, houden we jullie uiteraard op de hoogte. 

Sportieve groet,
Het bestuur